Disclaimer

De website van Pressto B.V. is uitsluitend bedoeld als serviceverlening en ten behoeve van algemene informatievoorziening. Daar waar er op de website sprake is van uitleg of advies, heeft dit een algemeen karakter en is de uitleg of het advies niet gericht op een specifieke situatie. Hoewel de informatie op de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is en wordt samengesteld en Pressto streeft naar de grootste mate van volledigheid en juistheid wat betreft het verschaffen van informatie, kan Pressto geen garantie geven dat deze informatie volkomen juist is en/of blijft.

Bezoekers van de website van Pressto kunnen dan ook geen rechten ontlenen aan de informatie op de website . Pressto aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect is ontstaan als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van door Pressto op de website gepubliceerde informatie.

Hoewel Pressto ernaar streeft dat haar website continu toegankelijk is, kan Pressto geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen op welke wijze dan ook ontstaan als gevolg van het feit dat haar website om welke redenen dan ook, op enig moment voor een bepaalde periode niet beschikbaar is. De website kan tevens tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging.

Iedereen die zich toegang verschaft tot de website van Pressto wordt geacht op de hoogte te zijn van hetgeen hierboven vermeld staat.