Algemene voorwaarden

Op al onze werkzaamheden en leveranties zijn de Algemene Voorwaarden van de KVGO van toepassing. Deze zijn gedeponeerd op 13 januari 2011 onder nr. 8/2011 ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam. U kunt deze Algemene Voorwaarden downloaden door op de onderstaande link te klikken.

Algemene Voorwaarden

Na het aanklikken opent zich een PDF-bestand in een nieuw browserscherm. Als u wilt kunt u dit PDF-bestand vervolgens printen of opslaan. Wilt u het PDF-bestand direct op uw computer opslaan? Klik dan met de rechtermuisknop op de bovenstaande downloadlink en selecteer “Doel opslaan als…”.

Adobe Acrobat Reader is op vrijwel alle personal computers geinstalleerd. Is dat niet zo bij uw computer(s), klik dan Adobe Reader om op de website van Adobe Nederland hun laatste softwareversie gratis te downloaden.